[1]
Smaga, D. i Mazurek, M. 2017. Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 1 (maj 2017), 122–133.