[1]
Liśniewska, H. 2017. Odzyskiwanie izolowanego personelu - nowy kierunek w Siłach Zbrojnych RP?. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 3, 1 (maj 2017), 113–121.