[1]
Kądziołka, K. 2016. Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2, 2 (lis. 2016).