[1]
Kos, O., Sienkiewicz-Kaya, H. i Zakrzewska, S. 2016. Patriotism in the face of modern threats. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2, 1 (cze. 2016).