[1]
Leśniewski, K. 2015. Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2, 1 (grudz. 2015).