1.
Jančovič I. Politický diskurz a literatúra: angažovanosť, konformista, spor (na príklade slovenskej prózy r. 1948-1956). CLit [Internet]. 15 listopad 2021 [cytowane 17 lipiec 2024];9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2674