1.
Tatár J. Krčméryho politikum ako nemenná koncepcia v publicistických, kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách. CLit [Internet]. 15 listopad 2021 [cytowane 17 lipiec 2024];9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2672