Bariaková, Z. „Mužské Postavy V Prozaickom Svete Vandy Rozenbergovej”. 2023. Conversatoria Litteraria, t. 17, nr XVII, październik 2023, s. 55-64, doi:10.34739/clit.2023.17.04.