Golema, M. „Remaskulinizačné Trendy V národných Kultúrach, manipulácia S Kultúrnymi Symbolmi a mužská Identita Ako Biokultúrny Jav”. 2023. Conversatoria Litteraria, t. 17, nr XVII, październik 2023, s. 21-42, doi:10.34739/clit.2023.17.02.