Tatár, Jozef. „Neviditeľné Postavy. Fikcionalizácia Prekladu a tlmočenia V Umeleckej Literatúre, Ed. Zuzana Bariaková, Paulína Šedíková Čuhová, Ružomberok 2022”. Conversatoria Litteraria, t. 17, nr XVII, październik 2023, s. 275-8, doi:10.34739/clit.2023.17.18.