Tatár, J. „Nuda a ľahostajnosť. Strach a úzkosť Filozofické a literárne Reflexie, Ed. Bariaková Zuzana, Pršová Eva, Banská Bystrica 2021”. Conversatoria Litteraria, t. 17, nr XVII, październik 2023, s. 273-4, doi:10.34739/clit.2023.17.17.