Pršová, E. „Hľadanie Identity Alebo prečo Sa (ne)oplatí dospieť. Chlapčenský Protagonista V próze Pre mládež Po R. 1989”. 2023. Conversatoria Litteraria, t. 17, nr XVII, październik 2023, s. 81-93, doi:10.34739/clit.2023.17.06.