Tatár, Josef. „Krčméryho Politikum Ako Nemenná Koncepcia V publicistických, Kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách”. Conversatoria Litteraria, t. 9, nr IX, listopad 2021, https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2672.