[1]
I. Jančovič, „Politický diskurz a literatúra: angažovanosť, konformista, spor (na príklade slovenskej prózy r. 1948-1956)”, CLit, t. 9, nr IX, lis. 2021.