[1]
J. Tatár, „Krčméryho politikum ako nemenná koncepcia v publicistických, kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách”, CLit, t. 9, nr IX, lis. 2021.