[1]
W. Krupowies, „OSTATNIA PRZEMIANA POETY. PÓŹNA STAROŚĆ W TWÓRCZOŚCI MIŁOSZA”, CLit, t. 11, nr XI, s. 411–422, luty 2020.