Pogoda-Kołodziejak, A. (2023) „Witold Hulewicz: tłumacz i popularyzator twórczości R.M. Rilkego – epizod wileński”, Conversatoria Litteraria, 17(XVII), s. 201–212. doi: 10.34739/clit.2023.17.14.