Golema, M. (2023) „Remaskulinizačné trendy v národných kultúrach, manipulácia s kultúrnymi symbolmi a mužská identita ako biokultúrny jav”, Conversatoria Litteraria, 17(XVII), s. 21–42. doi: 10.34739/clit.2023.17.02.