Tatár, J. (2023) „Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre, ed. Zuzana Bariaková, Paulína Šedíková Čuhová, Ružomberok 2022”, Conversatoria Litteraria, 17(XVII), s. 275–278. doi: 10.34739/clit.2023.17.18.