Tatár, J. (2023) „Nuda a ľahostajnosť. Strach a úzkosť Filozofické a literárne reflexie, ed. Bariaková Zuzana, Pršová Eva, Banská Bystrica 2021”, Conversatoria Litteraria, 17(XVII), s. 273–274. doi: 10.34739/clit.2023.17.17.