Pršová, E. (2023) „Hľadanie identity alebo prečo sa (ne)oplatí dospieť. Chlapčenský protagonista v próze pre mládež po r. 1989”, Conversatoria Litteraria, 17(XVII), s. 81–93. doi: 10.34739/clit.2023.17.06.