Urbanová, E. (2021) „Zuzana Bariaková.: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Ostrava 2012”, Conversatoria Litteraria, 9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2679 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).