Krnová, K. (2021) „Próza prvej polovice 70. Rokok 20 storoča v dobowej literáturovednej reflexii”, Conversatoria Litteraria, 9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2676 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).