Pršova, E. (2021) „Literatúra pre deti a mládež ako nároj vládnucej ideológie v 50-ych rokoch XX. storočia. Negácia detstva?”, Conversatoria Litteraria, 9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2675 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).