Jančovič, I. (2021) „Politický diskurz a literatúra: angažovanosť, konformista, spor (na príklade slovenskej prózy r. 1948-1956)”, Conversatoria Litteraria, 9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2674 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).