Tatár, J. (2021) „Krčméryho politikum ako nemenná koncepcia v publicistických, kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách”, Conversatoria Litteraria, 9(IX). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2672 (Udostępniono: 17 lipiec 2024).