Bariaková, Zuzana. (2023) 2023. „Mužské Postavy V Prozaickom Svete Vandy Rozenbergovej”. Conversatoria Litteraria 17 (XVII):55-64. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.04.