Golema, Martin. (2023) 2023. „Remaskulinizačné Trendy V národných Kultúrach, manipulácia S Kultúrnymi Symbolmi a mužská Identita Ako Biokultúrny Jav”. Conversatoria Litteraria 17 (XVII):21-42. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.02.