Tatár, Josef. 2021. „Krčméryho Politikum Ako Nemenná Koncepcia V publicistických, Kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách”. Conversatoria Litteraria 9 (IX). https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2672.