Pogoda-Kołodziejak, A. (2023). Witold Hulewicz: tłumacz i popularyzator twórczości R.M. Rilkego – epizod wileński. Conversatoria Litteraria, 17(XVII), 201–212. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.14