Sobieraj, S. (2023). Tadeusz Miciński, Pisma rozproszone. T. 3: Eseje i publicystyka 1914–1918 pod redakcją Marcina Bajki i Jarosława Ławskiego, Białystok 2019. Conversatoria Litteraria, 17(XVII), 267–272. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.16