Tatár, J. (2023). Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre, ed. Zuzana Bariaková, Paulína Šedíková Čuhová, Ružomberok 2022. Conversatoria Litteraria, 17(XVII), 275–278. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.18