Pršová, E. (2023). Hľadanie identity alebo prečo sa (ne)oplatí dospieť. Chlapčenský protagonista v próze pre mládež po r. 1989. Conversatoria Litteraria, 17(XVII), 81–93. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.06 (Original work published 20 październik 2023)