Urbanová, E. (2021). Zuzana Bariaková.: Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež. Ostrava 2012. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2679