Tatár, J. (2021). Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková: Samota a osamelosť (vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry), Krakov 2013. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2678