Krnová, K. (2021). Próza prvej polovice 70. Rokok 20 storoča v dobowej literáturovednej reflexii. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2676