Pršova, E. (2021). Literatúra pre deti a mládež ako nároj vládnucej ideológie v 50-ych rokoch XX. storočia. Negácia detstva?. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2675