Jančovič, I. (2021). Politický diskurz a literatúra: angažovanosť, konformista, spor (na príklade slovenskej prózy r. 1948-1956). Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2674