Tatár, J. (2021). Krčméryho politikum ako nemenná koncepcia v publicistických, kultúrno-osvetových a literárnych realizáciách. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2672