Pršova, E. (2021). Druhý život folklórnych simbolov sveta a tmy v modernej slovenskej rozprávke. Conversatoria Litteraria, 9(IX). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/2647