Krupowies, W. (2020). OSTATNIA PRZEMIANA POETY. PÓŹNA STAROŚĆ W TWÓRCZOŚCI MIŁOSZA. Conversatoria Litteraria, 11(XI), 411–422. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialitteraria/article/view/1581