(1)
Bariaková, Z. Mužské Postavy V Prozaickom Svete Vandy Rozenbergovej. CLit 2023, 17, 55-64.