(1)
Kubealaková, M. Problémom Nie Sú muži, Ale ľudia. CLit 2023, 17, 9-20.