(1)
Pogoda-Kołodziejak, A. Witold Hulewicz: Tłumacz I Popularyzator twórczości R.M. Rilkego – Epizod wileński. CLit 2023, 17, 201-212.