(1)
Golema, M. Remaskulinizačné Trendy V národných Kultúrach, manipulácia S Kultúrnymi Symbolmi a mužská Identita Ako Biokultúrny Jav. CLit 2023, 17, 21-42.