(1)
Tatár, J. Neviditeľné Postavy. Fikcionalizácia Prekladu a tlmočenia V Umeleckej Literatúre, Ed. Zuzana Bariaková, Paulína Šedíková Čuhová, Ružomberok 2022. CLit 2023, 17, 275-278.