(1)
Tatár, J. Nuda a ľahostajnosť. Strach a úzkosť Filozofické a literárne Reflexie, Ed. Bariaková Zuzana, Pršová Eva, Banská Bystrica 2021. CLit 2023, 17, 273-274.