(1)
Tatár, J. Beletristická rekonštrukcia portrétu Štefana Krčméryho Z posledných Rokov života (Anton Baláž, Povedz Slovo čisté, 2017). CLit 2023, 17, 149-162.