(1)
Konecki, P. Sieroty Odzyskują Z Dawna Utraconych ojców. Charakterystyka bohaterów Wichrów Smoczogór. CLit 2023, 17, 95-108.