(1)
Urbanová, E. Zuzana Bariaková.: Podoby Outsiderstva V Literatúre Pre Deti a mládež. Ostrava 2012. CLit 2021, 9.